راه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری کشور سنت‌کیتس و نویس

Home/events, Hosted Events/راه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری کشور سنت‌کیتس و نویس

نوامبر 2010
موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور سنت‌کیتس و نویس
هتل مدينة جميرا، دبی
سخنران اصلی نخست‌وزیر کشور سنت‌کیتس و نویس عالیجناب دکتر دنزیل داگلاس