لینک‌های مفید

تقاضای ویزای کانادا توسط تبعه ساکن کشورهای کارائیب.
(https://www.canadainternational.gc.ca/trinidad_and_tobago-trinite_et_tobago/index.aspx?lang=eng)

وبسایت دولت سنت کیتس و نویس
(http://www.gov.kn)

ادارۀ برنامه تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری دولت سنت کیتس و نویس.
(http://ciu.gov.kn/)

بادلات امن دلار کارائیب شرقی – بازار محلّی امن بنیان گذارده شده توسط بانک مرکزی کارائیب شرقی.
(http://www.ecseonline.com/)
بانک ملّی سنت‌کیتس-نویس-آنگوئیلا با مسئولیت محدود.
(https://www.sknanb.com/)

بانک مرکزی کارائیب شرقی – مسئول چاپ و عرضه دلار کارائیب شرقی بعنوان ارز رسمی همه کشورهای شرق کارائیب.
(http://www.eccb-centralbank.org/)

بازدید سنت‌کیتس – وبسایت رسمی اداره گردشگری کشور سنت‌کیتس و نویس.
(http://www.stkittstourism.kn/)

فرم درخواست آنلاین ویزا از کشور سنت‌کیتس و نویس.
(https://evisa.gov.kn/evisa-prod/)

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...