به کاریب اینترنشنال خوش آمدید

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد. هدف ما ایجاد رابطه‌ای منطبق بر قوانین، حقوق تجاری و استانداردهای مشخص در سطحی است که اعتماد تجار موفق و صاحبان مشاغل معتبر در صنوف خود را به هنگام چالش‌ها در بر داشته باشد و همچنان بتوانیم بعنوان یکی از معتبرترین ومعتمدترین مراکز حقوقی خصوصی کسب اقامت و تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری بمانیم. نیل به این هدف بزرگ نیازمند به تمرکز در به روز ماندن و اشراف بر قوانین، درک کامل خواسته‌های موکلین، ارائه کار تخصصی با حس مسئولیت بالا و تلاش توأمان در مسیری است که انعکاس دهنده موارد برخواسته از فضای پیرامونی باشد.

برنامه‌های تابعیت

ما با تکمیل موفقیت‌آمیز صدها تقاضای کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری توسط افرادی با ملّیت‌های متفاوت، بعنوان یکی ازموفق‌ترین دفاتر ارائه‌دهنده این خدمات در منطقه و سراسر جهان شناخته میشویم.

برنامه‌های اقامت

همچنین تیم کاریب اینترنشنال میتواند راه‌های دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری را با شما طی کند.

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...

خدمات ما
خدمات حقوقی حرفه‌ای

امکان ارائه خدمات حقوقی بر موازین قوانین تجاری به افراد، شرکت‌ها و مؤسسات…

ثبت شرکت‌ها

مشاوره‌های جامع ما در خصوص شرایط ثبت شرکت‌های داخلی و فراساحلی…

توافقات تجاری

تهیه پیش‌نویس و نهایی کردن توافقنامه‌ها …

برنامه‌های دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری

ارائه دهنده مطمئن‌ترین برنامه‌های دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری…

برنامه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری

ما متخصص تکمیل پروسه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری هستیم…

مشاوره حقوقی

کاریب اینترنشنال میتواند بعنوان طرف سوم مستقل و قابل اعتماد طرفین قراردادها عمل نماید…

ما را بشناسید
whower

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد. هدف ما ایجاد رابطه‌ای منطبق بر قوانین، حقوق تجاری و استانداردهای مشخص در سطحی است که اعتماد متقاضیان را به هنگام چالش‌‌های حقوقی در بر داشته باشد…