اخبار و رویدادها

حضور در مراسم

میزبانی مراسم

عضو سابق (انجمن حقوق بین‌الملل آمریکا)

عضو سابق (جامعه بین‌المللی برنامه‌ریزی مالیاتی)

عضو سابق کانون بین‌المللی وکلا IBA، کمیته حل اختلافات و کمیته قراردادها و دادخواست‌ها
(کانون بین‌المللی وکلا)

عضو فعلی کانون وکلای ایران
(عضویت دائم کانون وکلا)

20سال تجربه در علم حقوق، مشاوره و کسب تابعیت

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...