موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سنت‌کیتس و نویس

Home/events, Hosted Events/موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سنت‌کیتس و نویس

نوامبر 2011
راه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری کشور سنت‌کیتس و نویس
سالن البدر هتل شانگریلا، دبی
سخنران اصلی نخست‌وزیر کشور سنت‌کیتس و نویس عالیجناب دکتر دنزیل داگلاس