راه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری

Home/events, Hosted Events/راه‌های کسب تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری

نوامبر 2009
فرصت‌های اخذ تابعیت دوم از طریق سرمایه‌گذاری
هتل هیلتون جمیرا، دبی
سخنران اصلی نخست‌وزیر کشور سنت‌کیتس و نویس عالیجناب دکتر دنزیل داگلاس