چالش‌های حقوقی در باب آسیب‌های ناشی از آلودگی کشتی‌های نفتی

Home/events, Joined Events/چالش‌های حقوقی در باب آسیب‌های ناشی از آلودگی کشتی‌های نفتی

ژانویه 2014
واکنش‌های حقوقی به خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتکش‌ها
دهکده دانش دبی، امارات
سخنرانان اصلی پروفسور دکتر یوهان شلین و دکتر هنریک رینگبوم