برنامه‌های دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری

در مجموعه کاریب اینترنشنال ما قادر به همکاری جهت اخذ اقامت از طریق سرمایه‌گذاری متقاضیان با ملیّت‌های گوناگون را داریم. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از پرطرفدارترین شیوه‌های دریافت اقامت در کشورهای اروپایی است. در این روش سرمایه‌گذاران نه تنها قادر خواهند بود در کشور مورد نظر خود زندگی کنند، بلکه با مرور زمان امکان تغییر وضعیت را به اقامت دائم و به تبع آن با مرور زمان و تحقق معیارهای مشخص برای کشورهای مختلف تبعه آن کشور گردند.

برخی از کشورهایی که امکان دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری را می‌دهند عبارتند از:

پرتغالUK Tiانگلستان – ویزای کارآفرینی ردیف1  | Greeceیونان|  مالت