جنبه‌های بین‌المللی حقوق امنیت فضای مجازی

Home/events, Joined Events/جنبه‌های بین‌المللی حقوق امنیت فضای مجازی

دسامبر 2012
جنبه‎های حقوق بین‌الملل امنیت فضای مجازی
دهکده دانش دبی، امارات
سخنرانان شامل تعدادی از پروفسورهای مطرح شامل رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم سوئد