شانس‌های سرمایه‌گذاری در سنت‌کیتس و نویس

Home/events, Hosted Events/شانس‌های سرمایه‌گذاری در سنت‌کیتس و نویس

دسامبر 2012
نحوه دریافت تابعیت مضاعف از طریق سرمایه‌گذاری در کشور سنت‌کیتس و نویس
سالن لابرژ هتل قصر امارات، ابوظبی
سخنران اصلی نخست‌وزیر کشور سنت‌کیتس و نویس عالیجناب دکتر دنزیل داگلاس