جنبه‌های بین‌المللی حقوق امنیت فضای مجازی

/, Joined Events/جنبه‌های بین‌المللی حقوق امنیت فضای مجازی

دسامبر 2012
جنبه‎های حقوق بین‌الملل امنیت فضای مجازی
دهکده دانش دبی، امارات
سخنرانان شامل تعدادی از پروفسورهای مطرح شامل رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم سوئد

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...