همایش بین‌المللی رعایت انصاف

/, Joined Events/همایش بین‌المللی رعایت انصاف

ژانویه 2011
همایش بین‌المللی جایزه رعایت انصاف
لوزان، سوئیس
سخنرانی اصلی توسط رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دکتر ژاکوس روگ

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...